O nás

Rail Workshop, s.r.o.

O nás

Spoločnosť Rail Workshop, s.r.o. („RALWR“) bola založená za účelom poskytovania služieb údržby a opráv železničných koľajových vozidiel a techniky prostredníctvom stacionárnej a mobilnej dielne. Pre výkon predmetných služieb je RALWR certifikovaná v súlade s nariadením EÚ 2019/779 vrátane splnenia legislatívnych podmienok SK na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach. RALWR ďalej poskytuje komplexnú podporu v oblasti fleet management, obchodovania s náhradnými dielmi, LCC železničných vozidiel a riešenia technologických inovácií počas životného cyklu vozidiel z dôvodu zníženia nákladov na údržbu a zlepšenia ich úžitkových vlastností.

Na trhu údržby a opráv železničných koľajových vozidiel poskytuje RALWR synergické spojenia činností s primárnym cieľom dodržiavania bezpečnosti poskytovanej služby.

Dokumenty


Zadajte problém s ktorým si neviete rady alebo načrtnite cieľový produkt, definujeme rozhranie a postup, zabezpečíme progres v riešení a odovzdáme produkt alebo službu vo finálnom prevedení.