Rail Workshop, s.r.o.

O nás

Spoločnosť Rail Workshop, s.r.o. („RALWR“) bola založená za účelom poskytovania služieb údržby a opráv železničných koľajových vozidiel a techniky prostredníctvom stacionárnej a mobilnej dielne. Pre výkon predmetných služieb je RALWR certifikovaná v súlade s nariadením EÚ 2019/779 vrátane splnenia legislatívnych podmienok SK na vykonávanie určených činností na určených technických zariadeniach. RALWR ďalej poskytuje komplexnú podporu v oblasti fleet management, obchodovania s náhradnými dielmi, LCC železničných vozidiel a riešenia technologických inovácií počas životného cyklu vozidiel z dôvodu zníženia nákladov na údržbu a zlepšenia ich úžitkových vlastností.

6 dôvodov prečo s nami spolupracovať

Kľúčové produkty a riešenia údržby/opravy bez balastu

Flexibilita s hlavným dôrazom na bezpečnosť údržby/opravy

Prehľadný cyklus údržby/opravy

Presná, stručná a efektívna komunikácia

Šetrenie nákladov zabezpečené synergiou riešení

Spokojný
zákazník

Zadajte problém s ktorým si neviete rady alebo načrtnite cieľový produkt, definujeme rozhranie a postup, zabezpečíme progres v riešení a odovzdáme produkt alebo službu vo finálnom prevedení.